Brightel

Våra tjänster

Certifierad partner för Zaptec laddsystem

Smidiga laddboxar för bostadsrättsföreningar och företag.

Det är både enkelt och smart att investera i gemensam infrastruktur för elbilsladdning. ZAPTEC erbjuder laddstolpar för bostadsrättsföreningar, både för garage inomhus och parkering utomhus. Möjligheten att erbjuda laddstationer i bostadsrättsföreningar är inte bara en bonus för de boende, utan ökar även värdet av bostaden. En medveten investering för framtiden.

Våra laddsystem använder all tillgänglig kapacitet i fastighetsnätet och fördelar strömmen på ett smart sätt mellan laddstationerna i er BRF. Med 22 kilowatt effekt kan användaren på endast en timme ladda elbilen för en körlängd på upp till 110 kilometer.

 

Administration av laddning

Vad kostar det att ladda?

Att ladda ett tomt batteri kostar 1,5 kr-2 kr per mil som laddas. Elen till en genomsnittlig elbil kostar cirka 2 500 kr per år. Det finns flera alternativ hur föreningen väljer att ta betalt av de som laddar.

Det enklaste är att ta ut en förhöjd månadsavgift för parkeringen, där investeringskostnaden, löpande kostnader och kostnad för elen schablonmässigt slås ut på de som använder laddarna.
Bright Elteknik kan hjälpa till att räkna fram en lämplig avgift.

Det går också att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar, i kr/kWh. Vi mäter då hur mycket varje laddare har använts. Med ett RFID-system kan man se vem som har laddat sin bil. Med detta som grund tar vi fram en månadsrapport som föreningen sedan kan använda för att ta betalt i kr/kWh. Föreningen bestämmer själv vilken avgift som ska tas ut. Vi kan hjälpa till att ta fram en lämplig avgift.

Låt andra ladda

Om det visar sig att era laddboxar står oanvända under en stor del av dagen kan det vara en idé att låta andra använda dem. Då kan ni göra laddarna möjliga att användas av allmänheten under vissa tider på dygnet, medan andra tider är reserverade för föreningens medlemmar. Den som laddar debiteras för laddningen och intäkterna går till föreningen

Ett serviceavtal kan tecknas

Vi övervakar då era laddstationer och arbetar proaktivt med support, löpande uppdateringar.

Varje månad får ni även ett mail med ett debiteringsunderlag som ni kan använda till er ekonomiska förvaltare.

Det finns flera fördelar med att skriva ett serviceavtal. Som serviceavtalskund prioriterar vi er i tidsplaneringen och ger er även rabatterade priser.

 • Rabatt på material
 • RFID brickor ingår till varje laddpunkt
 • Årlig besiktning av anläggningen med åtgärds protokoll
 • Driftsupport online & på telefon
 • Våra kontaktuppgifter på laddboxen
Som del av vår service levererar vi ut reservdelar kostnadsfritt
Tex beställning av ny laddkabel eller laddbox

Ibland kan det uppstå fel när man försöker ladda sin bil. Vi hjälper till med det som krävs för att laddningen ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Bland annat kan vi:

 • Starta om laddstationen
 • Fjärrstarta laddning
 • Låsa upp laddkabel som fastnat
 • Kundservice på telefon
Vår helhetslösning paketerar individuella lösningar i ett format som passar er.

Steg 1
Vi kommer ut på ett platsbesök, tillsammans går vi igenom förutsättningar och svarar på eventuella frågor som ni har.
Ni får möjlighet att titta på laddboxen och dess funktioner.

Steg 2
Ni mottager en offert där vi presenterar en komplett helhetslösning av laddsystemet.

*Totalkostnad med kalkyl som tydligt visar kostnad efter bidrag ifrån Naturvårdsverket.
*Kalkyl för att se återbetalningstid.
*Lämplig debiteringsmodell.
*Förmånligt serviceavtal.

När anläggningen är driftsatt har vi ett gemensamt avstämningsmöte.
Här kör vi en demo av programvaran om så önskas.

Vi tror på kvalité och enkelhet, därför har vi en
femårig produktgaranti samt en treårig garanti på utförd installation.

Steg 3
Beslut om beställning godkänns.
Handläggningstid för projektstart 2-4 veckor efter order erkännande.
laddboxar för bil
laddbox för installation hos brf

Se video om Zaptec

Kontakta oss idag!

Namn
Email *
Telefon

Produktspecifikation

Zaptec Pro
 
Debiteringstjänst
Tagg-identifiering (RFID)
Framtidssäkrad
Öppen standard (OCPP)
Lastbalansering
Driftövervakning
Support
Kostnad per ladduttag
20 kr/mån
 
Alla priser är exkl moms

Vänligen observera!

Elsäkerhetsverket varnar för elbilsladdning i vanligt vägguttag.

Läs mer här

Laddboxar

Cacharge marknadens mest effektiva laddbox för många laddplatser!

CaCharge elbilsladdning kapar effekttoppar, minskar kostnader och möjliggör
maximalt antal laddplatser inom befintlig elkapacitet.

Ladda energismart och erbjud upp till sex gånger fler laddplatser
CaCharge är helhetsleverantör av energismart elbilsladdning för dig som vill installera många laddplatser. CaCharge effektstyrning betyder att elen är precis där den gör mest nytta i varje givet ögonblick. Du utnyttjar tillgänglig effekt optimalt, kapar kostnader och kan erbjuda upp till sex gånger fler laddplatser i befintlig elkapacitet.

Smidig och kostnadseffektiv installation
Laddboxen monteras på vägg eller stolpe mellan två parkeringsplatser. Installationskostnaden minimeras genom en trefaskabel som dras i kedja till samtliga boxar i en grupp. Trefaskabeln ger CaCharges system möjlighet att välja vilken fas som ska belastas.

Addera fler laddplatser när efterfrågan ökar
CaCharges uppkopplade laddboxar konfigureras smidigt med mobilappen CaCharge Flex. Löpande uppdateringar innebär att laddboxarna ständigt anpassas för kommande behov.

Dimensionera efter behov
CaCharge lösning dimensioneras utifrån dagens och morgondagens laddbehov. Det dagliga laddbehovet baseras på antalet bilar, genomsnittligt laddbehov och parkeringstid. Stora anläggningar kan också styra och allokera last till olika delar av anläggningen.

Trygghet med svensktillverkad box med två uttag
CaCharge laddbox är tillverkad i Sverige och anpassad för svenskt klimat. Två uttag från varje box möjliggör en smidigare installation.

Produktblad: Laddbox-produktblad 
Image
laddbox för laddning av elbil
CaCharge helhetslösning för elbilsladdning består av:
 • Uppkopplad laddboxar med två uttag.
 • Ett laddsystem som övervakar, styr och fördelar ström mellan bilar.
 • En lättanvänd mobilapplikation för betalningslösningar och autentisering samt starta och avsluta laddning.
 • En webbportal för administration och statistik.
 • Tillgänglig kapacitet kan utnyttjas ännu mer effektivt med effektmätaren CaCharge Flex Power Optimiser som kan balansera elbilsladdningen mot fastighetens andra elförbrukare.

Vänligen observera!

Elsäkerhetsverket varnar för elbilsladdning i vanligt vägguttag.

Läs mer här