Laddboxar

En hållbar framtidsinvestering Zaptec laddstationer är tillverkade i Norge och väl beprövade för vårt nordiska klimat.

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon. Laddstationen måste installeras på en fastighet som du som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10.000:- i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Förutsättningar för bidrag till laddstation
Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget. Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.

Förutsättningar för elinstallation
 • Utrymme i elcentral för nya säkringar
 • Möjlighet att dra en ny utanpåliggande gruppledning via väggar/tak ca 10 meter
 • Uppsäkring till 20-25A huvudsäkring

Produktblad: Laddbox-produktblad 
Image
Image

Pris för installation 1st laddbox bostadsrättsförening 20500:- inkl moms
(Zaptec - före eventuella bidrag, inkl 15 meter kabeldragning)

Egenskaper:

 • Wifi uppkopplad
 • Förberedd för lastbalansering
 • Laddar 1-fas såväl som 3-fas fordon

Vänligen observera!

Elsäkerhetsverket varnar för elbilsladdning i vanligt vägguttag.

Läs mer här

Laddboxar

Cacharge marknadens mest effektiva laddbox för många laddplatser!

CaCharge elbilsladdning kapar effekttoppar, minskar kostnader och möjliggör
maximalt antal laddplatser inom befintlig elkapacitet.

Ladda energismart och erbjud upp till sex gånger fler laddplatser
CaCharge är helhetsleverantör av energismart elbilsladdning för dig som vill installera många laddplatser. CaCharge effektstyrning betyder att elen är precis där den gör mest nytta i varje givet ögonblick. Du utnyttjar tillgänglig effekt optimalt, kapar kostnader och kan erbjuda upp till sex gånger fler laddplatser i befintlig elkapacitet.

Smidig och kostnadseffektiv installation
Laddboxen monteras på vägg eller stolpe mellan två parkeringsplatser. Installationskostnaden minimeras genom en trefaskabel som dras i kedja till samtliga boxar i en grupp. Trefaskabeln ger CaCharges system möjlighet att välja vilken fas som ska belastas.

Addera fler laddplatser när efterfrågan ökar
CaCharges uppkopplade laddboxar konfigureras smidigt med mobilappen CaCharge Flex. Löpande uppdateringar innebär att laddboxarna ständigt anpassas för kommande behov.

Dimensionera efter behov
CaCharge lösning dimensioneras utifrån dagens och morgondagens laddbehov. Det dagliga laddbehovet baseras på antalet bilar, genomsnittligt laddbehov och parkeringstid. Stora anläggningar kan också styra och allokera last till olika delar av anläggningen.

Trygghet med svensktillverkad box med två uttag
CaCharge laddbox är tillverkad i Sverige och anpassad för svenskt klimat. Två uttag från varje box möjliggör en smidigare installation.

Produktblad: Laddbox-produktblad 
Image
Image
CaCharge helhetslösning för elbilsladdning består av:
 • Uppkopplad laddboxar med två uttag.
 • Ett laddsystem som övervakar, styr och fördelar ström mellan bilar.
 • En lättanvänd mobilapplikation för betalningslösningar och autentisering samt starta och avsluta laddning.
 • En webbportal för administration och statistik.
 • Tillgänglig kapacitet kan utnyttjas ännu mer effektivt med effektmätaren CaCharge Flex Power Optimiser som kan balansera elbilsladdningen mot fastighetens andra elförbrukare.

Vänligen observera!

Elsäkerhetsverket varnar för elbilsladdning i vanligt vägguttag.

Läs mer här