Image

Belysning för produktionslokaler

Rätt belysning är bra för alla!
När det kommer till belysning i olika industrier ställs höga krav på komfort, kvalité och säkerhet. På ett lager där skiftarbetare arbetar dygnet runt kan det vara fördelaktigt att anpassa belysningen så att arbetare får en normalare dygnsrytm. Det har visat sig att när belysningen är rätt utformad minskar sjukskrivningarna hos dem anställda.

Installation
Alla våra installationer utförs av vår egen personal, vi ser till att ni får rätt varor, korrekt installerade. Alla våra elektriker är utbildade i Sverige och har alla nödvändiga utbildningar för höghöjdsarbeten.

Kvalitét
Inom industrin är miljön på många sätt krävande. Hög omgivningstemperatur, smutsig miljö, kraftiga vibrationer och aggressiva kemikalier kan vara vanligt förekommande.

Vi har LED-armaturer för många applikationer som skapar bättre siktförhållanden och ökad säkerhet i krävande industrimiljöer. Med lång livslängd och upp till 5 års garanti kan du dessutom vara trygg i vetskapen om att vi säkrar belysningen även i framtiden.

Genom att identifiera eventuella felkällor tidigt kan de totala underhållskostnaderna ofta minska, samtidigt som driftstörningar kan undvikas helt och hållet.

Fasta priser.
Vi lämnar kompletta priser inklusive materialval av oss mot förlängd garantitid. 

En korrekt installerad belysningsanläggning  är en investering som lönar sig moraliskt och ekonomiskt.

Skicka oss din förfrågan