Image

Elarbeten bad och våtrum

Elarbeten vid badrumsrenovering

I ett badrum behöver man vara extremt noga med mätningar, det är en fördel att ha korrekta mått från början och gärna en ritning över samtliga placeringar. Det är därför att rekommendera att ta in hjälp för detta i planeringsstadiet.

I ett badrum brukar det ofta bli minst tre besök av en elektriker.

Vid första besöket brukar demontering av el ske, därefter påbörjas rivning av inredning och kakel.

Det är vanligt att bilning och spårning utförs i ett badrum om väggar är av puts eller betong, det är därför en fördel att man monterar dammskydds spärrar i sektioner eftersom dammet lägger sig i hela bostaden annars, detta ska totalentreprenören räkna med i sin kalkyl.

När allting är rivet i badrummet påbörjar vi arbetet med framdragning av nya kablar och rör till handdukstork, spegelskåp, downlights med mera

Har du som kund valt att installera elektrisk golvvärme så blir det vårt nästa besök.

Då skall golvet vara jämnt flytspacklat och primer för bättre yta att limma värmekabelslingan på.

När värmekabeln är utlagd utför vi nödvändiga tester samt dokumenterar mätvärdena, detta för att vi ska kunna lämna en garanti på minst 10 år och att inga hantverkare efter oss skadar kabeln vid flytspacklingen.

På tredje besöket sker montering av samtlig elutrustning såsom downlights,spegelskåp,arbetsuttag även jordfelsbrytare om detta ej finns installerat i bostaden, detta eftersom det är ett krav vid förläggning av golvvärme eller om nya eluttag installeras.

Här utför vi även egenkontroller och uppdaterar gruppschemat i elcentralen.

Därefter mailas intyg och dokument till er som kund.

Begär offert eller ring: 08-520 250 00