Image

Belysning för lager och logistikcenter

Att jobba på lager kan vara många saker men ofta är det ett ganska enahanda arbete. Dessutom är det en arbetsplats som många arbetsgivare inte tänker på och där många undviker att ta stora investeringskostnader. Personal som arbetar på lager har ofta ovanligt höga sjukdomstal i jämförelse med andra yrkesgrupper. Bra belysning borde vara lika självklart på ett lager som ergonomiska lyfthjälpmedel.

Ljus påverkar oss människor, positivt och negativt.

Belysning har större påverkan på oss människor än vi tidigare trott, och med moderna lösningar går det idag att skapa en mycket bra ljusmiljö för en rimlig kostnad. Det är bevisat att rätt ljus minskar sjukdomstal och skapar ett högre välmående hos personalen. Rätt belysning skapar även mer fokuserad personal vilket ökar produktiviteten, minskar felhantering samt förbättrar anställdas hälsa.

Vilken typ av ljus.

Ljussättningen bör anpassas beroende på lokalens utformning samt verksamheten som bedrivs, men generellt brukar man tala om 4000-6500 Kelvin kallvitt eller dagsljus är optimala förhållanden. Lagerlokaler har sällan stora fönster så oftast är man beroende av kraftfulla armaturer.

Energieffektiva LED armaturer

Dagens armaturer i kombination med LED lampor är väldigt energisnåla. Ofta kan man räkna hem investering snabbare än man tror. Vi har beräkningsprogram där vi kan visa den faktiska energibesparingen ni gör kontra den belysning ni har idag.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har bindande krav om hur belysningen ska vara och de kraven hittar du i paragraf 9-15 i föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket går där igenom kravbilden för lagerbelysningen

Installation

Vi utför alla installationer med vår egen personal. Vi är snabba och effektiva eftersom vi har lång erfarenhet av dessa arbeten. Vi kan lämna långa garantier på såväl armaturer som installationsarbete då vi bara arbetar med kvalitetsmärken.

Vill ni ha en offert av oss på belysning, tveka inte att kontakta oss.

Skicka oss din förfrågan