Image

Jordning

Ett av dem vanligaste jobben hos en elinstallationsfirma är jordning av äldre eluttag i bostäder. Eftersom Krav på jordade vägguttag vid nyuppförande, ombyggnationer och utvidgningar av elanläggningar infördes 1 juli 1994. I kök från 80 talet kan ibland jord saknas. Det är heller inte tillåtet att blanda jordade grupper tillsammans med ojordade grupper inom samma område (rum). En vanlig fråga som brukar uppstå är mina ojordade uttag farliga? En komplex fråga som kan vara unik för varje bostad, frågeställningar brukar då bli
-Leker småbarn vid uttagen?
-Belastas uttagen med känslig elektronik?
-Är uttaget/uttagen placerade i en fuktig miljö?

Våra elektriker gör alltid en riskanalys över just din situation. När vi jordar kompletterar vi alltid med en jordfelsbrytare som ökar skyddet mot personskador.
Våra jordfelsbrytare bryter spänningen innan den hinner bli farlig för människor och husdjur samt visst skydd mot brand.
Begär offert eller ring: 08-520 250 00