Image

Behöver ni byta elstigare i föreningen?

Att byta elstigare
Behöver ni se över elen i bostadsrättsföreningen? Elstigarbyte blir förr eller senare tyvärr nödvändigt, men att byta stigare ska inte bara ses som en kostnad, det blir även ett stort lyft funktions och säkerhetsmässigt samt att det ger en effektivare energianvändning.

Äldre installationer är inte utformade för att klara dagens standarder vad gäller belastning och säkerhet och vi använder avsevärt mycket fler elektriska apparater än vi gjorde på 50, 60 och 70-talen. Moderna kök och spisar kräver ofta 3-fas uttag och att man kan ha flera apparater som ugn, diskmaskin och spis igång samtidigt utan funktionsstörningar eller säkringar som går.

När är det dags för elstigarbyte?

Dagens EU-standard kräver att samtliga uttag i ett bostadshus skall vara jordade, både i allmäna ytor och inne i lägenheterna. Har ni ojordode uttag i är det därför nödvändigt att se över detta omgående. Annars är ett lämpligt tillfälle att byta elstigare när ni byter vattenstammar som ändå innebär ett väldigt omfattande arbete. 

Att byta elstigare är inte jättebesvärligt för bostadsinnehavaren, en stor del av arbetet sker utanför lägenheten och eftersom vi kan utföra en lägenhet i taget så blir vår påverkan för de boende minimal. Normalt brukar det handla om att vi behöver bryta strömmen mellan en halv och en hel dag. Detta sker under dagtid då många ändå befinner sig på arbetet och vi meddelar varje boende när och hur länge vi stänger av strömmen.

Vår erfarenhet
Som elektriker där en stor del av våra kunder är just bostadsrättsföreningar är stigarbyten något vi har god erfarenhet av. Vi förstår det behov som finns hos kunderna och vi vet hur vi ska utföra denna typ av projekt för minsta möjliga negativa påverkan för de boende. Vill ni ha en erfaren entreprenör som utför ert elstigarbyte så tveka inte att höra av Er till oss för en kostnadsfri offert.
 
Begär offert eller ring: 08-520 250 00

Image
Image
Image
Image
Image
Image