Image

Fungerar inte elen som den ska?

Vi har god erfarenhet inom felsökningar i såväl moderna som äldre elanläggningar. Våra certifierade serviceelektriker har alla bred kompetens inom olika typer av miljöer och situationer som kan uppstå när felet är ett faktum och snabb analys av läget behövs.
Att korta ner dyra driftstopp som kan uppstå till följd av långvariga elavbrott är en viktig parameter vi alltid tar hänsyn till.

Eftersom våra elektriker har olika typer av bakgrund kan vi som ett team lösa dem mest avancerade problem ställningar som vi ställs inför.

Med vårt breda nätverk av elgrossister och bransch kollegor har vi alltid en leverantör i närheten för att
kunna bistå oss med kvalitéts produkter för snabb leverans av elproduker, detta minmerar
onödigt långa resor eftersom trafiken i Stockholm kan fördröja resor för våra montörer.

Exempel på felsökningar vi utför
Jordfelsbrytare, belysning, säkring utlöser, avborrad kabel, bränddoft, golvvärme, termostater, fläktar,motorer, båtar, huvudsäkringar, avgrävda kablar och mycket mer

Begär offert eller ring: 08-520 250 00