Image

Vi analyserar och förbättrar kvalitén i ert elsystem vilket medför lägre elförbrukning och förebyggar skador.

Vi utför effekt- energi och övertonsanalyser
Genom att mäta elkvalitén och utföra en effektbehovsanalys upptäcker vi eltjuvar samt förebygger skador på apparater och förlänger livslängden på din belysning och elektronik samtidigt som ni kan spara upp till 10% av din elförbrukning.

Dessutom kan vår tjänst göra det möjligt för Er att minska huvud-säkringen vilket kan sänka din elnätsavgift rejält. Låt oss hjälpa dig att minska dina kostnader samtidigt som du säkerställer att ditt elnät är på topp!

Så finns det då möjligheter för dig att spara el? Många gånger tror man att man gjort det man kan för att minska sin elförbrukning, men vi vågar påstå att i de flesta fall finns det mer att göra, som dessutom är rationellt ur en ekonomisk aspekt.

Större fastigheter
Ibland kan man ha energitjuvar som är svåra att lokalisera, med våra avancerade mätinstrument kan vi hjälpa er att lokalisera problemen.

Vad gör ni?
Det första vi gör i en fastighet är normalt en energi-kvalitetsanalys där vi loggar hela fastighetens el och hittar obalanser, spänningsdippar,
övertoner, effektförbrukning och andra avvikelser, analysen tar 7 dagar att utföra, detta för att få en så rättvis bild av vad som faktiskt sker i fastigheten, hissar, tvättstuga, garage och trapphusbelysning är viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Det kan vara en fördel att verkligen ta kontroll över sin elanläggning, ett resultat av effektmätning kan bli en lägre huvudsäkring i fastigheten, en åtgärd som direkt ger en betydande besparing till fastighetsägaren.

Vad innebär ert energibesparingsprogram?
Ett åtgärdsprogram där vi metodiskt undersöker och kontrollerar hela anläggningen.

Ibland kan enkla åtgärder göra stor skillnad. Ni får förslag på åtgärder som kan göra skillnad direkt i plånboken.

Vanligt förekommande problem idag är övertoner på elnätet pga orena laster från modern teknik såsom datorer och mobilladdare, laddboxar som vi har mer av idag. Problem som kan uppstå pga detta är.

 • Livstidsförkortning i kontaktorer, reläer, kondensatorer
 • Varmgång i brytare
 • Onormal driftstemperatur i transformatorer
 • Ökade magnetfält
 • Ökade förluster i kablar
 • Överbelastning av neutralledare
 • Felfunktion i jordfelsövervakning
   
  Vi kan
 • Föreslå åtgärder för att balansera elkvalitén
 • Förlänga livslängden på anslutna elapparater/armaturer
 • Ev. minska ner huvudsäkringen
Med ett övertonsfilter kan vi balansera fastighetens el och effektivisera elförbrukningen genom att rensa bort reaktiv effekt ( dvs effekt som inte gör någon nytta i elsystemet).

Även solceller blir effektivare
Har du redan solceller? Genom att rensa bort orena laster i elnätet kan du få upp effektiviteten i dina solpaneler. Vi har utfört projekt där effekten ökat med 11% från solpanelerna. 

Vad kan man göra själv?
Som lekman är det snabbast och lättast att se över vilket beteende man har som man kan förändra. Du har hört det förr, sänk temperaturen hemma, korta ner duschtiden och stäng av golvvärmen i badrummet. Det gör skillnad men det finns mer ni kan göra. Smarta hem är en åtgärd som innebär att aldrig en elförbrukare behöver stå på i onödan, tv apparater, musikanläggningar, ytterbelysning kan styras via app och enligt schemalagda tider, smart och bra för plånboken tycker vi. LED belysning kan sänka energiförbrukningen med upp till 90%.  


Luftvärmepump kan sänka dina 
uppvärmnings­kostnader med 50-70%.(räkneexempel direkverkande el)   

Gamla vitvaror är klassiska    energitjuvar. Exempelvis så förbrukar en 10 år gammal kyl/frys 200 kWh mer per år än en ny, om du byter till en ny sparar du ca 500 kr per år (Källa energimyndigheten)                      


Sänk inomhustemperaturen
med 1 grad och spara ca 5% i uppvärmningskostnad (räkneexempel direktverkade el)                                  

Solceller kan halvera dina elkostnader.       
                                 

Timpris hos din elleverantör, genom att tvätta,köra diskmaskinen och ladda elbilen på natten kan du sänka dina kostnader med 50% 

 

Kontakt oss

Image
Image
Image
Image
Image
Image