Image

Belysning för skolor & kontor

Ljuset i vår miljö har stor påverkan, och ingenstans märker vi av detta mer än i skol och kontorsmiljön. Det är idag vetenskapligt bevisat att rätt eller fel ljus påverkar vår energinivå och möjlighet att fokusera samt bidrar till vårt totala välmående på gott eller ont. Rätt belysningslösningar skapar engagerade, sociala och pigga medarbetare och elever vilket på sikt bidrar till ökat självförtroende och motivation.

Lägre elförbrukning

Bra och nya högkvalitativa armaturer och smarta styrlösningar ger även lägre elförbrukning, någonting som i dagsläget är viktigt med stigande elpriser och elbrist i Europa. Rätt kombination av belysningsarmaturer och styrning säkerställer dessutom att ljuset bara är tänt när det behövs och att kostnaderna minimeras.

Human Centric Lighting

Human centric lighting eller förkortat HCL-belysning är evidensbaserade ljuslösningar optimerade för syn, prestanda, koncentration, vakenhet, humör och allmän hälsa och välbefinnande. Human Centric Lighting är belysning som producerar ljus som liknar det naturliga ljuset. Belysningsarmaturer med HCL avger ljus med samma spektrum som människor har anpassat sig till under miljoner år och som påverkar våra livsprocesser.

HCL belysning producerar ljus med varierande intensitet och färgtemperatur som automatisk justeras för rätt ljusförhållande med hänsyn till flera olika parametrar som kan individanpassas för att passa era behov.

Den optimala belysningskurvan skiljer sig beroende på verksamhet och anpassas efter just era unika förhållanden och behov. Anpassad dygnsbelysning bidrar bland annat till mer energi, bättre koncentration och en ökad känsla av välmående.

Skicka oss din förfrågan