Om företaget
Organisation nr: 559026-0351
Bolagsadress: Heliosgatan 45 120 63 Stockholm
Bolagsnamn: Bright Elteknik AB
Kundservicemail : order@brightel.se

Beställning
Beställning sker via Nätbutiken. Vid specialprodukter, går det bra att beställa via e-mail på info@brightel.se I det fall beställaren är under 18 år måste tillstånd ges av målsman före köpet godkännes och genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför Bright Elteknik AB lider ekonomisk skada polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
För Privatpersoner gäller endast Förskottsbetalning: Betalning via Klarna. Leverans till privatpersoner sker i samband med att installationen utförs. Avisering vid förslag på utförandedatum för installationen sker via mail eller sms via den mailadress som anges i beställningen.

Faktura företag:
Du betalar inom 30 dagar från fakturadatum. Organisationsnummer krävs. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 50 SEK) samt dröjsmålsränta med 10% och gällande referensränta. Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning. Bright Elteknik AB ansvarar för leverans av material vid installationsdatum.

Leveranstid
Under normala omständigheter är leveranstiden 2-14 arbetsdagar efter det att vi mottagit din beställning. Om leveranstiden av någon anledning blir längre, kommer vi självklart att informera Er. Ni har då naturligtvis rätt att avstå eller ändra beställningen. Vid leveransförsening informerar vi er genom telefon eller e-post. Som kund har du alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. I de fall vi inte kan fullfölja våra åtaganden om leverans (t.ex. vid försening från våra leverantörer) förbehåller vi oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund.
Alla garantier
på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare garantitiden varierar mellan 2-5 år beroende på produkt.
Vi följer konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader behandlas enligt denna lag.Sekretess och säkerhet Personuppgifter.

När du beställer hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Äganderättsförbehåll. Alla varor förblir Säljföretagets egendom tills dess full betalning erlagts.

Fel och brister i godset
I beställningserkännande angiven kvantitet må över- eller underskridas med 10%. Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall det om part så önskar, och det är praktiskt möjligt, utbytas mot felfritt eller bristen fyllas. Avhjälpes inte felet eller fylles inte bristen inom skälig tid äger köparen rätt till sådant avdrag på köpeskillingen, som svarar mot felet eller bristen, eller att häva avtalet.

Vid fel har köparen dock hävningsrätt endast om felet ej är ringa.
Säljaren är inte skadeståndsskyldig vid skada på grund av fel eller brist. Gör köparen gällande att fel finnes i godset har köparen att själv ombesörja och bekosta transport av godset till säljaren för besiktning.

Reklamation – Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt eller bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på grund av felet eller bristen. I fråga om fel eller brist som uppkommit till följd av transport och som kan konstateras utan svårighet åligger det dock köparen vid äventyr som angivits ovan att genast efter mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om felet eller bristen.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.